ИТГЭМЖЛЭЛ

2022-10-28


АНУ-д оршин суугаа Иргэн та өөрийн эрхийн хүрээнд хийхийг хүссэн үйлдэл, тухайлбал өөрийн өмчлөлийн орон сууцаа бусдад худалдах эрхээ шилжүүлэх, банкинд данс нээлгэх үйлдлийг өөрөө бус, Монгол Улсад байгаа өөрийн төлөөлөгчөөр буюу итгэмжлэгдэгчээр дамжуулан эдлэх, эсхүл хийх боломжтой. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д заасны дагуу таныг төлөөлөх итгэмжлэгдэгчийн эрх хууль тогтоомжийн дагуу (тухайлбал насанд хүрээгүй хүүхдийг төлөөлөх эцэг, эхийн эрх) болон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үүсдэг. Итгэмжлэл гэрчлүүлэхдээ тодорхой эрх, үүргийг шилжүүлсэн итгэмжлэлийг шаардлага хангахуйц байдлаар бичиж, дараахь материалыг бүрдүүлсэн байна.

Өвлөх эрхтэй холбоотой итгэмжлэлийг иргэн ЕКГ-т өөрийн биеэр ирж хүсэлт гаргахыг анхаарна уу. 

Өвлөх эрхтэй холбоотой итгэмжлэл бичиж байгаа бол хоёрдугаар хуудсанд байгаа маягтыг бөглөнө. Хүлээн авагч нь Гадаад харилцааны яамны консулын газраас очиж авна. Учир нь consul.notary.mn нотариатын сиситемд өвлөх эрхтэй хобоотой хуулийн зүйл заалт одоогоор ороогүй байгаа тул хуучин хэлбэрээр явж байгаа.

Хавсралтаар:

1. Монгол Улсын хүчин төгөлдөр хугацаатай бичиг баримт

2. Гар өргөдөл

3. Нас барсан хүний нас барсны гэрчилгээнийй хуулбар

4. Өөрийн төрсний гэрчилгээнийй хуулбар /хэрэв эцэг эх бол/ гэрлэлтийн гэрчилгээ /хэрэв эхнэр, нөхөр бол/

5. Өв хүлээн авах эсхүл өвлөхөөс татгалзаж буй хөрөнгөний гэрчилгээний хуулбар. /Жишээ нь: Үл хөдлөх хөрөнгөний гэрчилгээний хуулбар/

6. Хүлээн авч байгаа хүний бичиг баримт 

7. 15$ бэлнээр тушаана

     Итгэмжлэлийн хавсралтаар бүрдүүлэх материал:

- Монгол Улсын хүчин төгөлдөр хугацаатай бичиг баримтыг бүх төрлийн итгэмжлэлд хавсаргана. (Гадаад паспорт эсхүл иргэний үнэмлэх /ар, өвөр/)

Төлөөлөгчийн гэрийн хаяг, регистрийн дугаар, ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, нэр, утасны дугаарын мэдээллийг мэдэж байх

- 18 нас хүрээгүй хүүхдийн өмнөөс итгэмжлэл гаргах бол хүүхдийн бичиг баримт /1-16 насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 16-17 насны хүүхдийн иргэний үнэмлэх /ар, өвөр/-ийн хуулбарыг хавсаргана,
- Орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой итгэмжлэлд үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана 

- Хүүхэдтэй холбоотой итгэмжлэл бол агуулга хэсэгт хүүхдийн овог нэр регистерийг бичиж, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана

       ИТГЭМЖЛЭЛ илгээх заавар
1.    Та нотариатын танхимын consul.notary.mn хаягаар нэвтэрч орно /Компьютер дээр нэвтэрч орохыг зөвлөж байна/
2.    Өөрийн нэр дээр шинээр хаяг үүсгэнэ 
3.    Нотариатын танхимаас Таны е-мэйл хаягт хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг ирнэ
4.    Шинээр үүсгэсэн өөрийн хаяг руу нэвтэрч орон, явуулах итгэмжлэлийн маягтыг сонгож итгэмжлэлийг иргэн өөрөө боловсруулна

  • Үндсэн мэдээллийн хэсэгт доорх зүйлийг анхаарна уу:

           a.    Төлөөлүүлэгч нь /гадаадад байгаа Монгол Улсын иргэн/ гадаадад оршин суугаа хаягаа англи хэл дээр бичиж болно
            b.    Төлөөлөгчийн /насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн/ оршин суугаа хаягийг кирилл үсгээр бичнэ
            c.    Төлөөлүүлэгч нь 18 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн байна 

        d.   Баталгаажуулах Дипломат төлөөлөгчийн газар гэсэн хэсэгт САН ФРАНЦИСКО хот дахь Ерөнхий консулын газрыг сонгоно. Хэрэв өөр хотод байрлах ЭСЯ, КГ-ыг сонгосон тохиолдолд тус ЕКГ-ын ажилтанд таны итгэмжлэл харагдахгүй болохыг анхаарна уу.

  • Итгэмжлэлээр олгох эрх хэсэгт доорх зүйлийг анхаарна уу:

           a.    Эрхүүдийг сонгохдоо нөхөж бичих хэсгийг бүрэн гүйцэт бөглөх
           b.    Сонголтоос гадна нэмэлтээр олгох эрхийг АГУУЛГА гэсэн хүснэгтэд шивж оруулах 

  • Бусад нөхцөл хэсэгт доорх зүйлийг анхаарна уу:

           a.    Итгэмжлэл нь хуулийндаа олгосон өдрөөс 3 хүртэлх жил хүчинтэй байж болно                             

  • Хавсралт хэсэгт доорх зүйлийг анхаарна уу:

           a.    Төлөөлүүлэгчийн хүчин төгөлдөр хугацаатай иргэний үнэмлэх /ар, өвөр/ эсхүл гадаад паспортын хуулбарыг хавсаргана
           b.    Итгэмжлэлийн агуулгаас хамааран шаардлагатай бичиг баримтыг хавсаргана. Ж/нь: үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ гэх мэт

  • Үйлдэл харах хэсэгт доорх зүйлийг анхаарна уу:

        a. Итгэмжлэлийг сайтар уншиж шалган ХАДГАЛАХ товчийг дарна

5. Хадгалах товч дарсны дараа "ДТГ-аар хянуулахаар илгээх үү?" гэсэн асуултанд ТИЙМ гэдгийг дарснаар итгэмжлэл Ерөнхий консулын газарт хянуулахаар илгээгдэнэ. Хэрэв ҮГҮЙ гэсэн товчийг дарвал хянуулахаар илгээгдэхгүй зөвхөн хадгалагдах болохыг анхаарна уу.

6. Консулын ажилтан итгэмжлэлийг хүлээн авч, хянан ЗӨВШӨӨРСНИЙ дараа QR code-той итгэмжлэл үүсгэнэ. QR code-той итгэмжлэлийг "Миний үйлчилгээ" цэс рүү орж ХАРАХ товчийг дарж, хэвлэн авах боломжтой.

7. Хэрэв итгэмжлэлийг консулын ажилтан хянан буцаасан тохиолдолд БУЦААСАН товч дээр даран тайлбарыг уншина уу.

8. ЗАСАХ товч дээр дарж итгэмжлэлийг засан дахин хянуулахаар илгээнэ.

9. Итгэмжлэлийг хянах хугацаа: ажлын 1-2 хоног болно.

10. Итгэмжлэлийг баталгаажуулахын тулд:

            a. ЕКГ-т өөрийн биеэр ирж ЗӨВШӨӨРСӨН итгэмжлэл дээр гарын үсэг зуран, төлбөр төлж баталгаажуулна.

            b. Өөр хотоос илгээх иргэд: ЗӨВШӨӨРСӨН итгэмжлэл дээр гарын үсэг зуран ЕКГ руу 10$ money order-ийн хамт шуудангаар илгээн баталгаажуулна. Итгэмжлэлийг хэвлэж авахдаа систем рүү компьютероор нэвтэрнэ үү. Утаснаас хэвлэх боломжгүй.

11. АРХИВЛАГДСАН төлөв рүү шилжсэн итгэмжлэлийн QR code-ийн хажууд гарч буй кодыг төлөөлөгч рүү төлөөлүүлэгч нь илгээнэ. Тус кодыг төлөөлөгч нь аль нэг нотариатчид өгч, итгэмжлэлийг авах боломжтой.

12. Гарын үсэгтэй итгэмжлэлийг ЕКГ шуудангаар хүлээн авснаас хойш ажлын 1-2 хоногт архивлана.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР ТЕКСТ-ИЙГ ЭНД ДАРЖ УНШИНА УУ. Энэхү загвар нь ерөнхий мэдээллийг агуулсныг анхаарна уу. Консулын ажилтан банкны теллер, улсын бүртгэгч биш тул итгэмжлэлээр ямар эрх олгох, агуулгыг холбогдох байгууллагатай холбогдон зөвлөгөө авна уу.

1.

1 хүүхэд харгалзах авч явах захидал (англи хэлээр)

2 хүүхэд харгалзах авч явах захидал (англи хэлээр)

3 хүүхэд харгалзах авч явах захидал (англи хэлээр)

 -  ХҮҮХДИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ       

Загвар маягт харах

- Үйлчилгээний хураамж  ҮЗЭХ