Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнууд

2022-11-01


Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнууд

 

Д/д

Орон

Зорчих нөхцөл

Хэлэлцээр

Иргэд визгүй зорчих орнууд

1

Беларусь

90 хүртэл хоног

2013.09.04

2

Бразил

90 хүртэл хоног

   2015.09.21

3

Хонконг

14 хүртэл хоног

1998.06.18

4

Израиль

30 хүртэл хоног

1996.03.12

5

Казахстан

90 хүртэл хоног

1994.12.02

6

Киргиз

90 хүртэл хоног

1999.12.04

7

Куба

30 хүртэл хоног

2001.10.08

8

Макао

90 хүртэл хоног

2004.07.03

9

Малайз

30 хүртэл хоног

1994.06.06

10

Сингапур

14 хүртэл хоног

1990.03.09

11

Украин*

90 хүртэл хоног/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

-

12

Филиппин

21 хүртэл хоног

1994.05.13

13

Хятад

Дипломат, албан болон албаны зориулалттай Е паспорттай иргэд 30 хүртэл хоног визгүй зорчино.

1989.03.30

14

Турк

30 хүртэл хоног

2013.10.10

15

Лаос

30 хүртэл хоног

2007.10.14

16

Tайланд

30 хүртэл хоног

2008.01.13

17

Серби

90 хүртэл хоног

2013.11.08

18

ОХУ

30 хүртэл хоног

2014.09.03

19

Индонез

30 хүртэл хоног

2016.03.22

 

 

 

 

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд

1

БНАСАУ

90 хүртэл хоног

1986.11.14

2

Болгар

30 хүртэл хоног

1982.12.25

3

Вьетнам

90 хүртэл хоног

2000.01.07

4

Лаос

90 хүртэл хоног

1978.06.08

5

Мексик

90 хүртэл хоног

2001.11.09

6

Румын

30 хүртэл хоног

1974.10.14

7

Словак

90 хүртэл хоног

1992.06.26

8

БНСУ

90 хүртэл хоног

2012.05.31

9

Унгар

30 хүртэл хоног

2016.05.18

10

Чех

90 хүртэл хоног  /зөвхөн дипломат паспорт/

1992.06.26
2011.07.29

11

Чили

90 хүртэл хоног

2003.09.25

12

Энэтхэг

90 хүртэл хоног

2005.12.23

13

Польш

90 хүртэл хоног

2011.06.29

14

Индонез

30 хүртэл хоног

2011.11.15

15

Кипр

90 хүртэл хоног

2011.03.30

16

Камбож

30 хүртэл хоног

2012.08.27

17

Бруней

14 хүртэл хоног

2013.07.01

18

Кувейт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

19

Перу

90 хүртэл хоног

2013.04.30

20

ХБНГУ

90 хүртэл хоног  /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2013.05.08

21

Колумб

30 хүртэл хоног

2013.09.23

22

Франц

90 хүртэл хоног  /зөвхөн дипломат паспорт/

2013.10.26

23

Мьянмар

30 хүртэл хоног

2013.11.18

24

Эстони

90 хүртэл хоног  /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/

2014.04.28

25

Итали

90 хүртэл хоног     /зөвхөн дипломат паспорт/

2014.07.14

26

Латви

90 хүртэл хоног

2014.06.12

27

Туркменистан

30 хүртэл хоног                                

2015.06.03

Бусад хөнгөлөлт

1

АНУ

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.
АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчино.

2001.07.06

2

ИБУИНВУ

Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон.

2009.06.29

 

3

 

Япон

  Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3  хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан
Япон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.

2015.08.10-наас эхлэн мөрдөнө
2010.04.01-ээс эхлэн мөрдөнө.

4

ХБНГУ

ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.

2013.09.01-нээс эхлэн мөрдөнө.

 

5

 

Канад

Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.
Канад Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.

2013.06.04

2014.01.01-ээс эхлэн

Бусад оронд визтэй зорчино

* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
** НҮБ-ын паспорт бүхий албан хэргээр зорчих, оршин суух НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчид манай улсад визгүй зорчиж байна.


ГХЯ, Олон улсын эрх зүйн газар