images

“МОНГОЛД ЗОЧЛОХ ЖИЛ - 2023”

Консулын газрын мэдээ

2023-01-03

28

Төр болон хувийн хэвшил, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбарын мэргэжлийн байгууллагууд харилцан санал солилцож, 2023 онд Монгол Улсад зохион байгуулах олон улсын чанартай арга хэмжээний хуанлийг боловсруулав.
Монгол Улсыг гадаадад сурталчлан таниулах, аялал жуулчлалын салбарын үйл ажиллагааг сэргээх, эдийн засгийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 22 арга хэмжээг хуанлид тусгасан болно.

Эх сурвалж: https://moc.gov.mn 

ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР