images

E-Mongolia системээс зарим лавлагаанууд Англи хэлээр гардаг боллоо

Консулын газрын мэдээ

2022-10-04

20

Төрийн мэдээлэл солилцооны E-Mongolia системээр дамжуулан хүлээн авах боломжтой зарим лавлагаанууд Англи хэлээр гардаг боллоо.

Үүнд: 

  Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт

   Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт

  Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт

  Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

   Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа

   Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

   Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

  

ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР