images

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ ХЭРЭГТ ИРГЭН БҮР НЭГДЭЕ

Консулын газрын мэдээ

2023-05-31

1429

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Авлигатай тэмцэх таван ажиллагаа”-ны хүрээнд авлигын эсрэг үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог ханган хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх аяныг 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс улс даяар өрнөж байна.