images

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МАЯГТЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЗААВАР

Консулын газрын зарлал

2023-02-05

2344

Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн Та Монголд хөөцөлдөх шаардлагатай аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ Нотариатын тухай хуулийн дагуу өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид өөрийгөө төлөөлөх эрх олгодог.
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилтын хүрээнд итгэмжлэл олгож буй иргэний итгэмжлэлийн маягтыг цахим хэлбэрээр ЕКГ хүлээн авч, хянан баталгаажуулна.
Нотариатын consul.notary.mn цахим хуудсанд нэвтэрч шинээр бүртгэл үүсгэж, итгэмжлэлийн маягтыг бөглөнө. Итгэмжлэлийг цахим хэлбэрээр хавсралтын хамт ЕКГ-т цахимаар хүргүүлж хянуулсны дараа ЕКГ-т өөрийн биеэр ирж гарын үсэг зурна эсхүл хэвлэн авч гарын үсгээ зурж ЕКГ-т шуудангаар ирүүлнэ.
Цахим хэлбэрээр ирүүлж байгаа мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх шаардлагатай. Ямар нэгэн үйлдлийг алгасаж болохгүйг анхаарна уу.

ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР