“Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил, авианы дуудлагын бэрхшээл, тэдгээрийг засан сайжруулах арга-2” сэдэвт цахим сургалт

Гадаад харилцааны яамнаас Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлтэй хамтран хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол сургууль, цэцэрлэг, хэл соёлын төвийн багш нарт “Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил, авианы дуудлагын бэрхшээл, тэдгээрийг засан сайжруулах арга-2” сэдвээр мэргэжил, арга зүйн цахим сургалтыг 2022.09.17-ны өдрийн 20:00 цаг (Улаанбаатарын цагаар)-т зохион байгуулах тул АНУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг сургууль, сургалтын төвийн багш нарыг идэвхтэй оролцохыг урьж байна.

 

 

ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗАР